HỖ TRỢ SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO VÙNG CAO

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,184

Ngày đăng: 20/03/2019

HỖ TRỢ SINH KẾ CHO ĐỒNG BÀO VÙNG CAO

Sáng ngày 20/3/2019 , tiếp tục chương trình giám sát thực hiện chính sách pháp luật về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018, đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc do phó chủ tịch Nguyễn Lâm Thành làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?