NHIỀU BẤT CẬP TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHỮA CHÁY

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 14,161

Ngày đăng: 12/03/2019

NHIỀU BẤT CẬP TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHỮA CHÁY

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy còn tồn tại nhiều bất cập cần phải điều chỉnh hợp lý và cần có các phương án cụ thể để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy một cách có hiệu quả. Đây là yêu cầu của ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tại buổi giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy” trên địa bàn thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị diễn ra hôm nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?