CÀ MAU TẬP TRUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 14,204

Ngày đăng: 26/04/2019

CÀ MAU TẬP TRUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

"Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao chất lượng phòng cháy, chữa cháy" là chỉ đạo của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ- Phó Chủ tịch Quốc hội tại buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014- 2018 tại tỉnh Cà Mau vào ngày 25/5.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?