CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT HÒA GIẢI ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 25,158

Ngày đăng: 11/04/2019

CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT HÒA GIẢI ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

# Bắt đầu thí điểm hoạt động từ 1/11/2018, các trung tâm hòa giải đối thoại tại các tòa án nhân dân thành phố, quận huyện trên địa bàn Đà Nẵng sẽ tiến hành hòa giải các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động và đối thoại các khiếu kiện hành chính trước khi tòa thụ lý, giải quyết. Việc ra đời các trung tâm này sẽ giúp giảm tải cho tòa án, tiết kiệm thời gian, chi phí của đương sự. Đặc biệt, hiệu quả hoạt động của trung tâm là cơ sở thực tiễn cho thấy cần ra đời luật hòa giải đối thoại tại tòa án.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?