CỤ THỂ HÓA PHƯƠNG THỨC PHÂN CẤP PHÂN QUYỀN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,286

Ngày đăng: 23/04/2019

CỤ THỂ HÓA PHƯƠNG THỨC PHÂN CẤP PHÂN QUYỀN

Quy định về phân cấp phân quyền đã được đề cập trong Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, tuy nhiên, hệ thống pháp luật, chính sách về phân cấp, phân quyền trong hành chính nhà nước được đánh giá là chưa đồng bộ. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 diễn ra vào tháng 5 tới sẽ tập trung xây dựng nội dung theo hướng "đẩy mạnh phân cấp phân quyền " được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa cơ chế, phương thức thực hiện, và chế tài xử lý nhằm đưa chính sách này vào thực tiễn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?