ĐỀ CAO QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 17,086

Ngày đăng: 26/04/2019

ĐỀ CAO QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 9, sáng nay, tại Quảng Ninh, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến vào Dự án Luật thư viện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?