NHIỀU KỲ VỌNG KHI SỬA ĐỔI LUẬT THANH NIÊN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,073

Ngày đăng: 23/04/2019

NHIỀU KỲ VỌNG KHI SỬA ĐỔI LUẬT THANH NIÊN

Hướng tới việc phát tuy tối đa vai trò của thanh niên trong thời đại mới, Dự thảo Luật thanh niên sửa đổi đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trên cả nước. Và lực lượng thanh niên cũng đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào dự án luật sửa đổi lần này

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?