PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU PHẠM VĂN HÒA, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 14,470

Ngày đăng: 23/05/2019

PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU PHẠM VĂN HÒA, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA

Đầu giờ sáng ngày 23/5, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu bia. Sau đó, các ĐBQH đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Trong giờ nghỉ giai lao giữa phiên họp, Phóng viên Kim Ngọc thông tin nội dung chi tiết từ hành lang Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?