TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG 21H30 NGÀY 22/05/2019

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,392

Ngày đăng: 24/05/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG 21H30 NGÀY 22/05/2019

Tiêu điểm Nghị trường 21h30 ngày 22/05/2019

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?