CẦN THANH KIỂM TRA LẠI NHỮNG NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG CHÍNH SÁCH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,302

Ngày đăng: 23/06/2019

CẦN THANH KIỂM TRA LẠI NHỮNG NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG CHÍNH SÁCH

Cần phải kiểm tra, thanh tra lại toàn bộ những người đang trực tiếp hưởng chế độ, chính sách người có công và phải xử lý nghiêm lợi ích nhóm khi cán bộ làm giả hồ sơ. Đây là kiến nghị, đề xuất của cử tri huyện Vân Đồn gửi đến Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tại buổi tiếp xúc cử tri sáng ngày 20 tháng 6.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?