ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA QUÂN NHÂN DỰ BỊ SAU HUẤN LUYỆN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 31,896

Ngày đăng: 10/06/2019

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA QUÂN NHÂN DỰ BỊ SAU HUẤN LUYỆN

Dự án Luật lực lượng dự bị động viên là 1 trong 9 dự án Luật được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Thảo luận tại tổ về dự án Luật này, nhiều ĐBQH còn băn khoăn về quy định liên quan đến Chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập. Các ĐBQH cho rằng nếu không có những quy định chặt chẽ thì quân nhân dự bị là những người lao động trong các doanh nghiệp sẽ chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí mất đi cơ hội việc làm sau thời gian huấn luyện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?