ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH ĐỊNH TXCT MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,024

Ngày đăng: 17/06/2019

ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH ĐỊNH TXCT MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định, ông Lê Công Nhường báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 7 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. Đoàn đã tham gia 32 lượt ý kiến đóng góp, 5 lượt ý kiến chất vấn liên quan đến chính sách quan trọng của đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?