KẾT NỐI PV KIM NGỌC VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,588

Ngày đăng: 10/06/2019

KẾT NỐI PV KIM NGỌC VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

Theo lịch làm việc của Quốc hội, chiều ngày 10/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. PV Kim Ngọc hiện đang có mặt tại Nhà Quốc hội thông tin chi tiết.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?