KẾT NỐI PV MỸ PHƯỢNG VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT PHÁP LỆNH TẠI KỲ HỌP 7, QH 14

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,036

Ngày đăng: 04/06/2019

KẾT NỐI PV MỸ PHƯỢNG VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT PHÁP LỆNH TẠI KỲ HỌP 7, QH 14

Kết nối đầu giờ với phóng viên Mỹ Phượng về Dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2020; Điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2019 tại kỳ họp 7, QH khoá 14 ngày 03/06/2019

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?