KẾT NỐI PV MỸ PHƯỢNG VỀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 15,605

Ngày đăng: 10/06/2019

KẾT NỐI PV MỸ PHƯỢNG VỀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Kết nối đầu giờ với PV Mỹ Phượng về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước chiều ngày 07/06/2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?