KẾT NỐI VỚI ĐBQH PHAN THÁI BÌNH VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH TẠI KỲ HỌP 7, QH KHOÁ 14

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 15,759

Ngày đăng: 04/06/2019

KẾT NỐI VỚI ĐBQH PHAN THÁI BÌNH VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH TẠI KỲ HỌP 7, QH KHOÁ 14

Kết nối với Đại biểu Phan Thái Bình - Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam về Dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2020; Điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2019 tại kỳ họp 7, QH khoá 14 ngày 03/06/2019

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?