KẾT NỐI VỚI ĐBQH VŨ TRỌNG KIM VỀ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 17,493

Ngày đăng: 10/06/2019

KẾT NỐI VỚI ĐBQH VŨ TRỌNG KIM VỀ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Kết nối với ĐBQH Vũ Trọng Kim về Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước chiều ngày 07/06/2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?