KẾT NỐI VỚI PGS.TS HOÀNG VĂN CƯỜNG VỀ LUẬT CHỨNG KHOÁN (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,498

Ngày đăng: 15/06/2019

KẾT NỐI VỚI PGS.TS HOÀNG VĂN CƯỜNG VỀ LUẬT CHỨNG KHOÁN (SỬA ĐỔI)

KẾT NỐI VỚI PGS.TS HOÀNG VĂN CƯỜNG VỀ LUẬT CHỨNG KHOÁN (SỬA ĐỔI) BÊN LỀ HÀNH LANG QUỐC HỘI CHIỀU 13/06

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?