KẾT NỐI VỚI PV NHƯ YẾN VỀ PHIÊN CHẤT VẤN SÁNG 05/06/2019

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,613

Ngày đăng: 05/06/2019

KẾT NỐI VỚI PV NHƯ YẾN VỀ PHIÊN CHẤT VẤN SÁNG 05/06/2019

Kết nối đầu giờ với phóng viên Như Yến về những vấn đề liên quan đến phiên chất vấn sáng 05/06/2019 của Quốc hội vê Giao thông vận tải

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?