PHỎNG VẤN BÀ NGUYỄN THANH HẢI, TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,574

Ngày đăng: 04/06/2019

PHỎNG VẤN BÀ NGUYỄN THANH HẢI, TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN

Theo báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, chỉ có 191 kiến nghị của cử tri đã được giải quyết xong, chiếm 8,79%- một con số rất nhỏ. Vậy cần phải có những giải pháp cụ thể gì để khắc phục thực trạng này? Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phỏng vấn bà Nguyễn Thanh Hải- Trưởng ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ của Quốc hội về vấn đề này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?