QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,284

Ngày đăng: 14/06/2019

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI

Một dự án luật khác cũng được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay là Luật Giáo dục (sửa đổi) với 414/453 đại biểu tán thành, bằng tỷ lệ 85,54%.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?