THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ, HUY ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,111

Ngày đăng: 13/06/2019

THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ, HUY ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT

sáng 11/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật lực lượng dự bị động viên. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng hiện nay các quy định huy động tài sản trong các trường hợp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, an ninh thì phải thực hiện theo quy định của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản để bảo đảm quyền lợi, chế độ đối với chủ sở hữu phương tiện đó; tuy nhiên cũng có ý kiến băn khoăn việc huy động tài sản này có phù hợp với các luật hiện hành.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?