CẦN ĐIỀU CHỈNH NHIỀU ĐIỀU KHOẢN TRONG LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,407

Ngày đăng: 17/07/2019

CẦN ĐIỀU CHỈNH NHIỀU ĐIỀU KHOẢN TRONG LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

Sau 13 năm thi hành, Luật Thanh niên năm 2005 đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế, cần thiết phải ban hành Luật sửa đổi để phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, để Luật Thanh niên (sửa đổi) đi vào cuộc sống, cần có nhiều điều chỉnh về phạm vi, đối tượng áp dụng. Đó là ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị “Tình hình thực hiện Luật thanh niên và những kiến nghị cho Luật thanh niên (sửa đổi)” diễn ra sáng nay tại Tp.HCM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?