GÓP Ý BÁO CÁO GIÁM SÁT VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,816

Ngày đăng: 13/07/2019

GÓP Ý BÁO CÁO GIÁM SÁT VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Cần có cơ chế, chính sách, nguồn lực, tổ chức thực hiện cụ thể và giải pháp phát triển sản xuất gắn với giảm nghèo bền vững, thay đổi nhận thức của người dân

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?