RÀ SOÁT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,390

Ngày đăng: 11/07/2019

RÀ SOÁT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Để chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 09/07, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức cuộc họp cho ý kiến báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chủ trì phiên họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?