THỰC HIỆN TỐT LUẬT TIẾP CÔNG DÂN ĐỂ TĂNG UY TÍN CHO CHÍNH QUYỀN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,038

Ngày đăng: 17/07/2019

THỰC HIỆN TỐT LUẬT TIẾP CÔNG DÂN ĐỂ TĂNG UY TÍN CHO CHÍNH QUYỀN

Những năm qua, số lượng đơn thư vượt cấp tại Quảng Nam ngày càng giảm mạnh. Số lượng ý kiến, kiến nghị của cử tri được xử lý cũng gia tăng. Đơn cử như năm 2017, 199/201 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến trụ sở Tiếp công dân tỉnh được giải quyết. Có thể nói, tuân thủ đầy đủ Luật tiếp công dân và tăng cường lắng nghe nguyện vọng của bà con là yếu tố then chốt giúp cho lòng dân thêm vững tin.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?