CÀ MAU TẬP TRUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HĐND CÁC CẤP

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 15,609

Ngày đăng: 07/09/2019

CÀ MAU TẬP TRUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HĐND CÁC CẤP

Thời gian qua, HĐND tỉnh Cà Mau luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định, đặc biệt là bám sát quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Quá trình hoạt động luôn có sự đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?