CẦN CÓ TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,994

Ngày đăng: 10/09/2019

CẦN CÓ TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, sáng nay, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng do ông Nguyễn Bá Sơn - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng chủ trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?