ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẾN TRE ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,594

Ngày đăng: 06/09/2019

ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẾN TRE ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN

Trong thời gian qua, hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các đoàn ĐBQH quan tâm, gắn với công tác cải cách hành chính; giúp giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để kéo dài, xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Ghi nhận của phóng viên THQHVN tại tỉnh Bến Tre.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?