ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẬU GIANG: NÂNG CAO VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM TỪNG ĐẠI BIỂU

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 16,707

Ngày đăng: 21/09/2019

ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẬU GIANG: NÂNG CAO VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM TỪNG ĐẠI BIỂU

Đổi mới, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động tiếp xúc cử tri, phản ánh tâm tư nguyện vọng cử tri với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước, tuyên truyền thực hiện tốt pháp luật, giám sát chuyên đề, đóng góp tích cực địa phương, trong đó nâng cao vai trò, trách nhiệm từng Đại biểu Quốc hội là nhiệm vụ trọng tâm từ đây đến hết nhiệm kỳ. PV THQH VN đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Hậu Giang.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?