HĐND TỈNH HẬU GIANG TẬP TRUNG VÀO GIÁM SÁT VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 15,298

Ngày đăng: 21/09/2019

HĐND TỈNH HẬU GIANG TẬP TRUNG VÀO GIÁM SÁT VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đã qua hơn nửa nhiệm kỳ HĐND (2016-2021), với một tỉnh nông nghiệp như Hậu Giang và đặc biệt hơn 70% bà con sống bằng nông nghiệp, xác định từng bước xây dựng nông thôn mới đưa vào Nghị quyết, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc cử tri là chương trình hành động được đưa vào trọng tâm Nghị Quyết của HĐND tỉnh. Để hiểu them những kết quả đã được hơn nửa nhiệm kỳ qua và định hướng mục tiêu từ đây đến hết nhiệm kỳ. Phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Ca, phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?