KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐỂ THỰC HIỆN TỰ CHỦ ĐẠI HỌC

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,591

Ngày đăng: 11/09/2019

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐỂ THỰC HIỆN TỰ CHỦ ĐẠI HỌC

Để đánh giá thực trạng công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học thời gian qua tại Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất, khuyến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy hoạt động kiểm định chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giáo dục đại học trong bối cảng đổi mới và hội nhập quốc tế, sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Hội nghị tham vấn chuyên gia về thi hành chính sách pháp luật về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?