PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI KINH MÔN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,492

Ngày đăng: 09/09/2019

PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI KINH MÔN

Trong phiên họp thứ 37 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tới đây sẽ cho ý kiến và biểu quyết về việc thành lập Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Tới nay, theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vẫn còn nhiều vấn đề phải yêu cầu làm rõ, trong đó có vấn đề phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo được môi trường xanh, bền vững.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?