TẬP TRUNG THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,704

Ngày đăng: 02/09/2019

TẬP TRUNG THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

Sự giám sát của cơ quan Mặt trận tổ quốc thành phố, giám sát của cử tri, nhân dân thành phố, cùng với sự đồng hành của các thiết chế chính quyền địa phương, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng luôn nhận thức vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Đây là động lực, là kim chỉ nam để các ĐBQH tiếp tục nỗ lực hoàn thành chương trình đề ra trong nửa cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và cũng là những chia sẻ của ĐBQH Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng trong bài phỏng vấn sau đây.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?