XEM XÉT TRƯỜNG HỢP CÁN BỘ 2 NĂM LIÊN TIẾP KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 24,988

Ngày đăng: 13/09/2019

XEM XÉT TRƯỜNG HỢP CÁN BỘ 2 NĂM LIÊN TIẾP KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Hoàn thành nhiệm vụ là trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức. Nếu cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ có những trường hợp xử lý tương ứng. Điều này đã được quy định rõ tại Khoản 3, điều 29 của Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật viên chức. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cần phải cân nhắc tính liên tiếp về số năm không hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong điều này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?