ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHẢI BẮT ĐẦU TỪ NHẬN THỨC

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,122

Ngày đăng: 26/01/2020

ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHẢI BẮT ĐẦU TỪ NHẬN THỨC

Luật giáo dục sửa đổi có nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó có quy định một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất cả nước và có một số SGK cho mỗi môn học, điều này luật hóa chủ trương đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông theo Nghị quyết của QH. Tuy nhiên, để có thể triển khai được đúng tinh thần thì cần phải thay đổi từ nhận thức. Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội Phan Thanh Bình đã dành cho THQHVN một cuộc trò chuyện xung quanh vấn đề này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?