PHỎNG VẤN CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,784

Ngày đăng: 26/01/2020

PHỎNG VẤN CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI

Để có được cái nhìn tổng quan về những thành tựu của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trong năm 2019, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, Truyền hình Quốc hội Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Hoàng Thanh Tùng, chủ nhiệm Ủy ban.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?