CẦN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐÔI)

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,951

Ngày đăng: 31/10/2020

CẦN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐÔI)

Tiếp tục ngày làm việc thứ 2, tại hội thảo lấy ý kiến về 2 Dự án Luật phòng, chống ma túy ( sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống HIV/AIDS, do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến đóng góp Dự án Luật phòng, chống ma túy ( sửa đổi). Ông Đặng Thuần Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội chủ trì buổi hội thảo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?