ĐÀ NẴNG HOÀN TẤT CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA 14

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,905

Ngày đăng: 19/10/2020

ĐÀ NẴNG HOÀN TẤT CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA 14

ĐÀ NẴNG HOÀN TẤT CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA 14

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?