ĐOÀN ĐBQH QUẢNG BÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI TP ĐỒNG HỚI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,942

Ngày đăng: 01/10/2020

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG BÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI TP ĐỒNG HỚI

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG BÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI TP ĐỒNG HỚI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?