ĐOÀN ĐBQH QUẢNG NGÃI SẴN SÀNG CHO KỲ HỌP THỨ 10

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,001

Ngày đăng: 19/10/2020

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG NGÃI SẴN SÀNG CHO KỲ HỌP THỨ 10

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG NGÃI SẴN SÀNG CHO KỲ HỌP THỨ 10

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?