PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI THĂM CÁC VÙNG NGẬP LŨ TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,406

Ngày đăng: 22/10/2020

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI THĂM CÁC VÙNG NGẬP LŨ TẠI THỪA THIÊN HUẾ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI THĂM CÁC VÙNG NGẬP LŨ TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?