CẦN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CHI TRẢ GÓI HỖ TRỢ 62.000 TỶ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,168

Ngày đăng: 26/11/2020

CẦN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CHI TRẢ GÓI HỖ TRỢ 62.000 TỶ

CẦN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CHI TRẢ GÓI HỖ TRỢ 62.000 TỶ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?