UỶ BAN VỀ CÁC VĐXH CỦA QUỐC HỘI THĂM, ĐỘNG VIÊN ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,577

Ngày đăng: 27/11/2020

UỶ BAN VỀ CÁC VĐXH CỦA QUỐC HỘI THĂM, ĐỘNG VIÊN ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH

UỶ BAN VỀ CÁC VĐXH CỦA QUỐC HỘI THĂM, ĐỘNG VIÊN ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?