HẬU GIANG: CỬ TRI ĐỀ NGHỊ XEM XÉT CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH GIÁO DỤC

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,077

Ngày đăng: 02/12/2020

HẬU GIANG: CỬ TRI ĐỀ NGHỊ XEM XÉT CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH GIÁO DỤC

Cần xem xet lại về chương trình cải cách giáo dục; vấn đề về ma túy; vấn đề khai thác cát, rừng gây ảnh hưởng lũ lụt, các công trình đê bao ngăn mặn chưa khai thác được hiểu quả... đó là những kiến nghị của cử tri thành phố Vị Thanh gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang trong lịch trình TXCT sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, vào chiều ngày 1/12 của đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang tại thành phố Vị Thanh. Ông Huỳnh Thanh Tạo, trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang chủ trì buổi tiếp xúc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?