ĐỂ LUẬT ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,152

Ngày đăng: 12/02/2020

ĐỂ LUẬT ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Sáng nay, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức cuộc họp để nghe ý kiến Thường trực và chuyên gia về các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật GD ĐH giúp Ủy ban có cơ sở để giám sát Chính phủ, cơ quan quản lý Nhà nước về triển khai thực hiện Luật đảm bảo tiến độ và chất lượng. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?