PHỎNG VẤN ĐOÀN ĐẠI BIỂU QH QUẢNG TRỊ VỀ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO TẠI QT

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 14,867

Ngày đăng: 18/02/2020

PHỎNG VẤN ĐOÀN ĐẠI BIỂU QH QUẢNG TRỊ VỀ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO TẠI QT

Thực hiện nghị Quyết của UBTV QH về việc thành lập các đoàn giám sát về việc thực hiện.. thương mại tự do fta mà VN là thành viên. Đoàn đại biểu QH QT đã chuẩn bị kế hoạch chương trình để thực hiện nghị quyết này. Trước hết đoàn QH QT đã thành lập đoàn giám sát.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?