VEC 2019: GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,833

Ngày đăng: 25/02/2020

VEC 2019: GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Chiều nay, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và xã hội tổ chức hội nghị tổng kết Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?