CẦN THIẾT THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRUNG ƯƠNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,046

Ngày đăng: 27/03/2020

CẦN THIẾT THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRUNG ƯƠNG

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định, mặc dù các địa phương đều có Quỹ Phòng chống thiên tai nhưng nhiều đơn vị hoạt động chưa hiệu quả, do đó, việc xây dựng Quỹ Phòng chống thiên tai Trung ương là cần thiết nhằm điều phối giữa các địa phương, tiếp nhận viện trợ từ các nguồn lực quốc tế. Tán thành quy định thành lập Quỹ PCTT Trung ương trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều nhưng các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần phải đảm bảo tính minh bạch của Quỹ này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?