TRÁNH TRÙNG LẮP CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN BIÊN PHÒNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 2,736

Ngày đăng: 26/03/2020

TRÁNH TRÙNG LẮP CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN BIÊN PHÒNG

Biên giới quốc gia là thiêng liêng bất khả xâm phạm, bảo vệ chủ quyền Biên giới quốc gia là nhiệm vụ của tất cả các cấp, ngành, trong đó có lực lượng Bộ đội Biên phòng. Cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam sáng 25/03, đa số các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý tên gọi của Luật là Luật Biên phòng Việt Nam, mở rộng phạm vi điều chỉnh so với Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng để xứng tầm với nhiệm vụ bảo vệ Biên giới quốc gia trước yêu cầu mới. Tuy nhiên, cần thiết phải rà soát, đánh giá tổng thể để tránh sự chồng chéo trong hệ thống pháp luật, phù hợp với các điều ước quốc tế về biên giới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?